Estudi 1: Pons-Estel & Moldovan.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Maria Antònia Pons-Estel i Valentin Moldovan, sessions d’enregistrament de concerts de violí i piano per un projecte de divulgació de la música clàssica.

Estudi 1: Maria Antònia Pons-Estel and Valentin Moldovan, recording sessions for violin and piano concerts for a project to spread the classical music.

Estudi 1: Maria Antònia Pons-Estel y Valentin Moldovan, sesiones de grabación de conciertos de violín y piano por un proyecto de divulgación de la música clásica.

Estudi 2: Marco Zanni per Electrolux.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with 99Studio for Electrolux.

Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb 99Studio per Electrolux.

Estudi 2: Marco Zanni en conexión con 99Studio para Electrolux.