logo

Tag : Adamello

30 Nov 2017
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Adamello by Kobayashi.

Estudi 2: Voice over recording with Marco Zanni and sound design for Adamello CC spot, by Director Kobayashi. Estudi 2: Enregistrament amb Marco Zanni i disseny de so pel spot Adamello CC, per Director Kobayashi. Estudi 2: Grabación con Marco Zanni y diseño de sonido para el spot de Adamello CC, para Director Kobayashi.