Estudi 1: Chill & Funk vocals session.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Chill & Funk Soul System Project vocals session with the collaboration of the great Michele McCain, has been a big pleasure for all us.

Estudi 1: Sessió de veus amb  Chill & Funk Soul System Project amb la col.laboració de la gran Michele McCain ha estat un gran plaer per tots nosaltres.

Estudi 1: Sesión de voces con Chill & Funk Soul System Project con la colaboración de la gran Michele McCain ha sido un gran placer para todos nosotros.

Estudi 1: Shooting day for Mini.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Shooting day for a Mini videoclip, with Maritim Film directed by Thorsten Thane. Has been a pleasure!

Estudi 1: Dia de rodatge per un clip de Mini, and Maritim Film sota la direcció de Thorsten Thane. Ha estat un plaer!

Estudi 1: Día de rodaje para un videoclip de Mini, con Maritim Film bajo la dirección de Thorsten Thane. Ha sido un placer!