logo

Tag : Dancemusic

01 Mar 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Ya-Ya vocal session.

Estudi 2: Vocals recoding session for Ya-ya. Estudi 2: Sessió de veus per Ya-ya. Estudi 2: Sesión de voces para Ya-ya.