logo

Tag : Els Films de la Rambla

12 Jul 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Joaquim Badia per Ventura Pons.

Estudi 1: Recording session with the composer Joaquim Badia for his new soundtrack film project directed by Ventura Pons. Estudi 1: Sessió d’enregistrament amb el compositor Joaquim Badia per la seva nova banda sonora per la nova pel.licula dirigida per Ventura Pons. Estudi 1: Sesión de grabación con el compositor Joaquim Badia para su nueva banda sonora para l nueva película dirigida por Ventura Pons.