Estudi 2: Marco Zanni per Electrolux.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with 99Studio for Electrolux.

Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb 99Studio per Electrolux.

Estudi 2: Marco Zanni en conexión con 99Studio para Electrolux.

Estudi 2: Marco Zanni for Edison.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni per Edison EDF en connexió amb Scordo AV Milano.

Estudi 2: Marco Zanni for Edison EDF in connection with Scordo AV Milano.

Estudi 2: Marco Zanni para Edison EDF en conexión con Scordo AV Milano.

Estudi 2: Marco Zanni for Opel.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni for Opel in connection with TonstudioZ  Zürich.

Estudi 2: Marco Zanni per Opel en connexió amb TonstudioZ  Zurich.

Estudi 2: Marco Zanni para Opel en conexión con TonstudioZ  Zurich.

Estudi 2: Marco Zanni for Verti.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with Milano / Barcelona for Verti.

Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb Milano / Barcelona per Verti.

Estudi 2: Marxo Zanni en conexión con Milano / Barcelona para Verti.