logo

Tag : #mixing

12 Sep 2019

Estudi 1: Tribute to Brian Jones.

Estudi 1: Recording and mixing of Brian Jones tribute made in UK by Joolz Jones (Brian Grandson), Richard Barone, Donovan and others. Available soon in different formats. Estudi 1: Enregistrament i mescles del tribut a Brian Jones, enregistrat a UK per Joolz Jones (net d’en Brian Jones), Richard Barone, Donovan i altres convidats. Disponible aviat en diferents formats. Estudi 1: Grabación y mezclas del tributo a Brian Jones, grabado en UK por Joolz Jones (nieto de Brian Jones), Richard Barone, […]

27 Jun 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Calma Estudis: Our reward after a session.

Summer time is here, one of our dreaming places after our work, at 11 km from the studio. L’estiu ha arribat, un dels nostres llocs preferits després del nostre treball, a 11 km de l’estudi. El verano ha llegado, uno de nuestros lugares preferidos después de nuestro trabajo, a 11 km del estudio.  

20 Jun 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mescles per Florencio Cruz.

Estudi 1: Mescles d’un nou tema d’en Florencio Cruz, un plaer participar en aquest projecte. Estudi 1: Mixing a new Florencio Cruz song, a pleasure to be part of this project, Estudi 1: Mezclas de un nuevo tema de Florencio Cruz, un placer participar en este proyecto.  

06 Jun 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mixing for Donovan’s new album.

Estudi 1: Mixing for a new album release of Donovan, visit his web for more info. Estudi 1: Mescles del nou album d’en Donovan, visita la seva web per més informació. Estudi 1: Mezclas del nuevo album de Donovan, visita su web para más información.

23 May 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mescla del primer EP de Qì.

Estudi 1: Mescles del primer EP de Qì. Estudi 1: Mixing the first Qì‘s EP. Estudi 1: Mesclas del primer EP de Qì.

28 Mar 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni per Goppion.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with Eccetera for Goppion. Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb Eccetera per Goppion. Estudi 2: Marco Zanni en conexión con Eccetera para Goppion.

21 Mar 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mastering for Donovan.

Estudi 1: Mastering for the new edition of Donovan HMS cd. Estudi 1: Mastering per la nova edició del cd HMS de Donovan. Estudi 1: Mastering para la nueva edición del cd HMS de Donovan.

07 Mar 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni for DeAgostini.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with Fonovideo for DeAgostini. Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb Fonovideo per DeAgostini. Estudi 2: Marco Zanni en conexión con Fonovideo para DeAgostini.

28 Feb 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: ADR session with Ray Stevenson.

Estudi 2: Ray Stevenson ADR session in connection with VI productions for HBO. Estudi 2: Sessió ADR amb Ray Stevenson, en connexió amb VI productions per HBO. Estudi 2: Sesión ADRcon Ray Stevenson, en conexión con VI productions para HBO.

14 Feb 2019
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Marco Zanni for Citroën.

Estudi 2: Marco Zanni in connection with Jingle Jungle for Citroën. Estudi 2: Marco Zanni en connexió amb Jingle Jungle per Citroën. Estudi 2: Marco Zanni en conexión con Jingle Jungle para Citroën.