logo

Tag : music porduction

19 Apr 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Recording for Dusty Wright.

Estudi 1: Donovan’s vocals recording session for a collaboration with Dusty Wright. Estudi 1: Sessió de veus d’en Donovan per una col.laboració amb Dusty Wright. Estudi 1: Sesión de grabación de voces de Donovan para una colaboración con Dusty Wright.