logo

Tag : Toni Pons

07 Jun 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Doblatge per Ítaca produccions.

Estudi 2: Sessió de doblatge per una producció d’Ítaca produccions amb Santi Pons i Toni Pons sota la direcció de Juan Andrés Mateos. Estudi 2: Sesión de doblaje para una producción de Ítaca produccions con Santi Pons y Toni Pons bajo la dirección de Juan Andrés Mateos. Estudi 2: Voiceover session for Ítaca produccions with Santi Pons and Toni Pons directed by Juan Andrés Mateos.

07 Sep 2017
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Connection with Shazam for Rolex.

Estudi 2: Connection with Shazam Studio for Rolex with Toni Pons. Estudi 2: Connexió amb Shazam Studio per a Rolex amb Toni Pons. Estudi 2: Conexión con Shazam Studio para Rolex con Toni Pons.

07 Jun 2017
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Toni Pons per Rolex.

Estudi 2: Toni Pons in connection with Shazam Audiopost Geneve for Rolex. Estudi 2: Toni Pons en connexió amb Shazam Audiopost Geneve per Rolex. Estudi 2: Toni Pons en conexión con Shazam Audiopost Geneve para Rolex.