logo

Buried Treasures 2 by Donovan

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Donovan Discs Ltd has released Buried Treasures 2, The Morgan Studio sessions. Part of the huge Donovan’s archive we have been honored to edit and archiving for the last 10 years, Buried Treasures 3 is coming soon and other releases from this unreleased archive. More info at www.donovan.ie

Donovan Discs Ltd acaba de publicar Buried Treasures 2, The Morgan Studio sessions. És part d’un extens arxiu de Donovan del que hem tingut l’honor d’editar i arxivar durant els darrers 10 anys. Buried Treasures 3 i altres publicacions veuran la llum aviat. Més informació a www.donovan.ie

Donovan Discs Ltd acaba de publicar Buried Treasures 2, The Morgan Studio sessions. Es parte de un extenso archivo de Donovan del que hemos tenido el honor de editar y archivar durante los 10 últimos años. Buried Treasures 3 está a punto de ser editado y muy pronto otras partes de este archivo inédito. Más información en www.donovan.ie

Comments are closed.