logo

Calma Estudis: Our reward after a session.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Summer time is here, one of our dreaming places after our work, at 11 km from the studio.

L’estiu ha arribat, un dels nostres llocs preferits després del nostre treball, a 11 km de l’estudi.

El verano ha llegado, uno de nuestros lugares preferidos después de nuestro trabajo, a 11 km del estudio.

 

Comments are closed.