logo

Estudi 1: Audio restoration for Donovan.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Audio restoration for Yellow Star, a movie of Donovan back in 1973 during his tour in Japan, a new project to be released soon.

Estudi 1: Restauració d’àudio per Yellow Star, una pel·lícula del 1973 enregistrada durant la seva gira pel Japó, un nou projecte que veurà la llum aviat.

Estudi 1: Restauración de audio para Yellow Star, una película de 1973 grabada durante su gira por Japón, un nuevo proyecto que verá la luz pronto.

 

 

 

Comments are closed.