logo

Estudi 1: Donovan for Som Natura.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Stems mastering and vocals recording for the Donovan’s collaboration in the song Som Natura, with some major artists from Catalonia. Donovan singing in Catalan.

Estudi 1: Mastering per stems i enregistrament de veus per la col·laboració d’en Donovan en la cançó Som Natura, juntament amb molts destacats artistes catalans. Donovan cantant en català.

Estudi 1: Mastering por stems y grabación de voces para la colaboración de Donovan en la canción Som Natura, junto a muchos destacados artistas catalanes. Donovan cantando en catalán.

Comments are closed.