logo

Estudi 1: Hans Theessink.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Recording session for Hans Theessink, new songs with soul and magic.

Estudi 1: Sessió d’enregistrament per Hans Theessink, cançons amb ànima i màgia.

Estudi 1: Sesión de grabación para Hans Theessink, canciones con alma y magia.

Comments are closed.