logo

Estudi 1 – L.A. connection for a Toni Mairata BSO.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Los Angeles connection with Toni Mairata for a BSO recording, with Emmanuel Bleuse playing cello for a short movie directed by Juan Andrés Mateos for Itaca Produccions about gender violence. We are proud to be part of this amazing project, thanks to all of you for your confidence and fabulous work.

Estudi 1: Connexió amb Toni Mairata a Los Angeles per l’enregistrament d’una banda sonora original, amb Emmanuel Bleuse al cello per un curt dirigit per Juan Andrés Mateos per Itaca Produccions vers la violència de gènere. Estem molt contents de formar part d’aquest magnífic projecte, gràcies a tots per la vostra confiança i pel fabulós treball.

Estudi 1: Conexión con Toni Mairata en Los Angeles para la grabación de una banda sonora original, con Emmanuel Bleuse en el cello para un corto dirigido por Juan Andrés Mateos para Itaca Produccions sobre la violencia de género. Estamos muy contentos de formar parte de este magnífico proyecto, gracias a todos por vuestra confianza y por el fabuloso trabajo.

Comments are closed.