logo

Estudi 1: Mastering for Donovan’s album Lady of the Stars.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mastering for new re-release of the Donovan’s album, Lady of the Stars.

Estudi 1: Mastering per la nova edició de l’àlbum Lady of the Stars d’en Donovan.

Estudi 1: Mastering para la nueva edición del álbum Lady of the Stars de Donovan.

Comments are closed.