logo

Estudi 1: Mastering for Eco Song Donovan.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Mastering for Donovan, Eco Song is his new album with a compilation of ecology songs. More info at donovan.ie.

Estudi 1: Mastering para Donovan, Eco Song és el seu nou àlbum amb un recull de cançons sobre ecologia. Més informació a donovan.ie.

Estudi 1: Mastering para Donovan, Eco Song es su nuevo álbum con una recopilación de canciones sobre ecología. Más información en donovan.ie.

Comments are closed.