logo

Estudi 1: Mescles en Dolby Atmos pel nou treball de Mà.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Mescles en Dolby Atmos pel nou treball de Mà, 8 temes de música instrumental per viatjar per paisatges emocionals i sonors.

Estudi 1: Mezclas en Dolby Atmos para el nuevo trabajo de Mà, 8 temas de música instrumental para viajar por paisajes emocionales y sonoros.

Estudi 1: Mixing in Dolby Atmos for the new Mà album, 8 themes of instrumental music to travel through emotional and sound landscapes.


 

Comments are closed.