logo

Estudi 1: Mixing for Qì.

Estudi 1: Mixing first album, instrumental music to dream. Proud to be part of this project.

Estudi 1: Mescles del primer àlbum de , música instrumental per somiar. Orgullosos de formar part d’aquest projecte.

Estudi 1: Mezclas del primer álbum de , música instrumental para soñar. Orgullosos de formar parte de este proyecto.

Comments are closed.