logo

Estudi 1: Shooting day for Mini.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Shooting day for a Mini videoclip, with Maritim Film directed by Thorsten Thane. Has been a pleasure!

Estudi 1: Dia de rodatge per un clip de Mini, and Maritim Film sota la direcció de Thorsten Thane. Ha estat un plaer!

Estudi 1: Día de rodaje para un videoclip de Mini, con Maritim Film bajo la dirección de Thorsten Thane. Ha sido un placer!

Comments are closed.