logo

Estudi 1: Tribute to Brian Jones.

Estudi 1: Recording and mixing of Brian Jones tribute made in UK by Joolz Jones (Brian Grandson), Richard Barone, Donovan and others. Available soon in different formats.

Estudi 1: Enregistrament i mescles del tribut a Brian Jones, enregistrat a UK per Joolz Jones (net d’en Brian Jones), Richard Barone, Donovan i altres convidats. Disponible aviat en diferents formats.

Estudi 1: Grabación y mezclas del tributo a Brian Jones, grabado en UK por Joolz Jones (nieto de Brian Jones), Richard Barone, Donovan y otros invitados. Disponible pronto en diferentes formatos.

Comments are closed.