logo

Estudi 1: Vocals session with Patricia Kelly.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Has been a pleasure to have Patricia Kelly in the studio recording some vocals for a new project. What a talented singer and best person!

Estudi 1: Ha estat un plaer tenir a na Patricia Kelly a l’estudi enregistrant veus per un nou projecte. Impressionat cantant i millor persona!

Estudi 1: Ha sido un placer tener a Patricia Kelly en el estudio grabando voces para un nuevo proyecto.  Cantante impresionante y mejor persona!

Comments are closed.