logo

Estudi 2: ADR with Tara Linke for Balko.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: ADR session with Tara Linke for Balko Tenerife, produced by UFA Fiction.

Estudi 2: Sessió ADR amb Tara Linke per Balko Tenerife, una producció d’UFA Fiction.

Estudi 2: Sesión ADR con Tara Linke para Balko Tenerife, una producción de UFA Fiction.

Comments are closed.