logo

Estudi 2: New setup.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2:  OS i softwares actualitzats, més procés DSP i nous sistemes de connexió amb altres estudis.

Estudi 2: OS and softs updated, more DSP process and new connection systems to work with worldwide studios.

Estudi 2: OS y softwares actualizados, más proceso DSP y nuevos sistemas de conexión con otros estudios.

Comments are closed.