logo

Estudi 2: Ya-Ya vocal session.

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Vocals recoding session for Ya-ya.

Estudi 2: Sessió de veus per Ya-ya.

Estudi 2: Sesión de voces para Ya-ya.

Comments are closed.