logo

Mastering Nayla Yenquis Group

Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Finalitzem el projecte de Nayla Yenquis Group amb el mastering a l’Estudi 1. Treball combinat: Enregistrament a l’Estudi 1, mescles a l’Estudi 2 i mastering a l’Estudi 1.

Finishing the Nayla Yenquis Group project with the mastering at the Estudi 1. Combined project: Recording at Estudi 1, mixing at Estudi 2 and mastering at Estudi 1.

Finalizando el proyecto de Nayla Yenquis Group con el mastering en el Estudi 1. Trabajo combinado: Grabaciones en el Estudi 1, mezclas en el Estudi 2 y mastering en el Estudi 1.

Comments are closed.