logo

Tag : Kontakt

16 Aug 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: Sampling day for Wavesfactory.

Estudi 1: We get fun sampling for Wavesfactory, visit their site for more info! Estudi 1: Ens divertim mostrejant per Wavesfactory, visita la seva web per més informació! Estudi 1: Nos divertimos muestreando para Wavesfactory, visita su web para más información!

05 Oct 2017
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 1: recording a new Wavesfactory’s library.

Estudi 1: Recording a new Wavesfactory‘s library for Kontakt to be released soon. Estudi 1: Enregistrament per una nova llibreria per Kontakt de Wavesfactory, aviat disponible. Estudi 1: Grabación de una nueva librería para Kontakt de Wavesfactory, pronto disponible.