logo

Tag : mantras

17 Dec 2020
Calma Estudis, Recording studio Mallorca

Estudi 1: Pakandé production.

Estudi 1: We are working in the first album of Pakandé, spiritual music, joy for the soul. Estudi 1: Estem treballant en la producció del primer àlbum de Pakandé, música espiritual, alegria per l’ànima. Estudi 1: Estamos trabajando en la producción del primer álbum de Pakandé, música espiritual, alegría para el alma.