logo

Tag : Ya-Ya

29 Nov 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Vocals session with Ya-Ya.

Estudi 2: Vocals session with Ya-Ya for new songs. Estudi 2: Sessió de vues amb Ya-Ya per noves cançons. Estudi 2: Sesión de voces con Ya-Ya para nuevas canciones.

01 Mar 2018
Calma Estudis, Recording studio Mallorca.

Estudi 2: Ya-Ya vocal session.

Estudi 2: Vocals recoding session for Ya-ya. Estudi 2: Sessió de veus per Ya-ya. Estudi 2: Sesión de voces para Ya-ya.